O Firmie

Firmę AZ Management tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska (prawnicy, administratywiści, inżynierowie, byli pracownicy organów administracji publicznej w tym WIOŚ). Przygotowanie prawnicze, a także wykształcenie inżynierskie z zakresu inżynierii środowiska pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zakres świadczonych usług i prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie obszary jak:

- gospodarki odpadami (w tym zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów);
- gospodarki odpadami wydobywczymi;
- recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- opakowań i odpadów opakowaniowych;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- baterii i akumulatorów;
- międzynarodowego przemieszczania odpadów;
- utrzymania czystości i porządku w gminach;
- emisji substancji i zanieczyszczeń do środowiska;
- szczególnych form korzystania ze środowiska.

Nasi Liderzy

Adrian Zając

Adrian Zając

W skrócie:
- z wykształcenia prawnik i inżynier inżynierii środowiska, doktorant nauk prawnych;
- posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015;
- dotychczasowy wieloletni inspektor ochrony środowiska w WIOŚ;
- obecnie przedsiębiorca, trener, założyciel AZ Management, prawnik w kancelarii radców prawnych;
- osoba optymistyczna żywiołowa, aktywnie podchodząca do prowadzonych szkoleń i warsztatów.

Adrian Zając jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada zarówno ugruntowane wykształcenie inżynierskie, jak i prawnicze. Obecnie jest doktorantem nauk prawnych.

Praktykę zawodową rozpoczął w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracując na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych.

Posiada bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Jako członek międzynarodowej organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) brał czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli, dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska. Wielokrotnie opiniował projekty zmian aktów normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników organów administracji publicznej, jak i kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonych działań.

 

Katarzyna Medyńska

Katarzyna Medyńska


W skrócie:
- z wykształcenia administratywista, specjalizacja prawo ochrony środowiska;
- uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015;
- dotychczasowy wieloletni inspektor ochrony środowiska w WIOŚ;
- obecnie główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w AZ Management.

Katarzyna Medyńska jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, posiadającym niezbędną wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie z zakresu prawa ochrony środowiska. Praktykę zawodową rozpoczęła w Wydziale Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie współprowadziła proces tworzenia aktów administracyjnych udzielających pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa ochrony środowiska na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracując na stanowisku specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu gruntowanie poznała praktyczne aspekty funkcjonowania zakładów produkcyjnych i usługowych. Z powodzeniem przeprowadziła kilkaset działań subsumcyjnych i kontroli przedsiębiorstw oraz organów administracji samorządowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Przeprowadziła przy tym szereg działań pokontrolnych, w tym postępowań administracyjnych. Specjalizowała się w kontroli podmiotów uczestniczących w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzących instalacje gospodarki odpadami. Zajmowała się również tematyką poważnych awarii przemysłowych.

Osoba podchodząca do pracy z ogromnym zaangażowaniem i motywacją do osiągania wyznaczonych celów.

 

Szkolenia

Szkolenia OtwarteSzkolenia zamknięte


Referencje

Kontakt

AZ Management
Biuro: ul. Zielona 13 of.
59-220 Legnica
biuro@azman.pl
Telefon Kontaktowy
.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz Cookies, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia z którego korzystasz. Może też samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

© 2013 Azman - Doradztwo - Coaching - Szkolenia
Wszelkie Prawa Zastrzeżone