Szkolenia otwarte

Poznań, 29.10.2014 r. - Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Wniosek o wydanie lub zmianę decyzji – aspekty praktyczne.

Odbiorcy szkolenia:

przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z gospodarką odpadami;

- prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek zajmujących się gospodarką odpadami;

- pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.

 Cel szkolenia:

W styczniu 2015 r. wszystkie dotychczasowe decyzje, dotyczące gospodarowania odpadami tracą moc. Stanowi o tym art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z którym zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy. Przedmiotowy, dwuletni okres dobiega końca w styczniu 2015 r., zatem pozostało już jedynie kilka miesięcy na uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń.

Głównym celem warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności racjonalnego oraz praktycznego konstruowania wniosków o wydanie lub zmianę aktów administracyjnych związanych z gospodarką odpadami (zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności).

Program szkolenia:

 1. Nowe regulacje prawne ustawy z 2012 r. o odpadach (najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia przedsiębiorcy):
  1. definicje, wyjaśnienia, interpretacje;
  2. obowiązki przedmiotowe i podmiotowe;
  3. zezwolenia i pozwolenia na prowadzenia działalności.
 2. Właściwe sposoby sporządzania wniosków o wydanie lub zmianę decyzji. Praktyczne podejście do procesu uzyskiwania lub zmiany decyzji – „jak wypełnić wniosek, aby treść wydanej decyzji umożliwiała racjonalne prowadzenie działalności”.
 3. Wzory wniosków.
 4. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów.
 5. Jak wypełnić wniosek (omówienie, przykłady i ćwiczenia):
  1. klasyfikacja odpadów;
  2. właściwy dobór odpadów;
  3. sposoby magazynowania odpadów;
  4. wartości progowe odpadów;
  5. metody gospodarowania odpadami.
 6. Praktyczne i pragmatyczne podejście do gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie (omówienie na przykładach, materiały fotograficzne i audiowizualne, omówienie przykładowych wyników kontroli):
  1. uprawnienia WIOŚ i innych organów kontroli;
  2. jak przygotować się do kontroli WIOŚ;
  3. omówienie przykładów decyzji i innych aktów administracyjnych wydanych w związku z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie;
  4. sankcje karne i możliwe działania organów administracji publicznej. Jak funkcjonować, by nie narazić się na stwierdzenie nieprawidłowości i ustrzec się kar?;
  5. zagadnienia końcowe, interpretacje przepisów, stanowisko judykatury i doktryny.
 7. Panel dyskusyjny.
 8. Konsultacje z trenerem.

Metody:

wykład, prezentacja multimedialna, case study, kazusy, zadania.

Nabywane umiejętności:

Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie:

a. właściwego konstruowania wniosku o wydanie decyzji;
b. praktycznej znajomości przepisów prawa regulujących materie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie;
c. racjonalnej analizy prowadzonej działalności pod kątem wypełniania wymogów przepisów prawa;
d. przygotowania do kontroli WIOŚ i innych organów administracji publicznej.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Pobierz pełny konspekt szkolenia:

 

Zapisz się on-line:

Zapisy on-line

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

 

 lub zapisz się na szkolenie telefonicznie

Szkolenia

Szkolenia OtwarteSzkolenia zamknięte


Referencje

Kontakt

AZ Management
Biuro: ul. Zielona 13 of.
59-220 Legnica
biuro@azman.pl
Telefon Kontaktowy
.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz Cookies, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia z którego korzystasz. Może też samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

© 2013 Azman - Doradztwo - Coaching - Szkolenia
Wszelkie Prawa Zastrzeżone