Szkolenia otwarte

Legnica, 06.12.2019 r. - Nowelizacja ustawy o odpadach i inne kluczowe zagadnienia

Odbiorcy szkolenia:

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami;

- prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek działających na rynku odpadów;

- pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się ze mianami wprowadzanymi przez nowelizację ustawy o odpadach a także innymi kluczowymi zagadnieniami, w tym dot. rejestru BDO. Szkolenie dedykowane jest podmiotom świadczącym profesjonalne usługi w zakresie gospodarki odpadami.

Program szkolenia:

 1. Aktualny status prac legislacyjnych;
 2. Kluczowe pojęcia w gospodarce odpadami:
 3. Przegląd najważniejszych zmian w gospodarce odpadami:
  1. zezwolenie na zbieranie odpadów,
  2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  3. pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  4. magazynowanie odpadów,
  5. dotychczasowe zezwolenia i konieczne do wdrożenia zmiany,
  6. nowe wymagania w procedurze uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń,
  7. monitoring wizyjny,
  8. zabezpieczenie finansowe,
  9. zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 4. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 5. Projekt rozporządzenia w sprawie operatów przeciwpożarowych;
 6. Projekt rozporządzenia w sprawie miejsc i sposobów magazynowania odpadów;
 7. BDO, wpis do rejestru i aktualizacja wpisu;
 8. Nowe zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości od 1 stycznia 2020 r.;
 9. Sankcje karne:
  1. uprawnienie organów kontroli,
  2. zasady wymierzania kar i innych sankcji,
  3. uprawnienia organów administracji publicznej i osób kontrolujących,
  4. uprawnienia i obowiązki podmiotów kontrolowanych;
 10. Przepisy przejściowe;
 11. Nowelizacja prawa karnego w zakresie gospodarki odpadami i przestępstw przeciwko środowisku;
 12. Podsumowanie;
 13. Pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem.

 Metody:

wykład, prezentacja multimedialna, case study, kazusy, zadania.

 

Nabywane umiejętności:

Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie:

a. odczytwania treści praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;;
b. realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów prawa;
c. realizacji obowiązków dot. rejestru BDO i numeru rejestrowego;

d. właściwej interpretacji przepisów prawnych w przedmiocie szkolenia;
e. przygotowania do kontroli WIOŚ i innych organów administracji publicznej;

f. prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości na nowych zasadach.

 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Pobierz pełny konspekt szkolenia:

 

 Pobierz formularz zgłoszeniowy:

 

 

Szkolenia

Szkolenia OtwarteSzkolenia zamknięte


Referencje

Kontakt

AZ Management
Biuro: ul. Zielona 13 of.
59-220 Legnica
biuro@azman.pl
Telefon Kontaktowy
.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz Cookies, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia z którego korzystasz. Może też samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

© 2013 Azman - Doradztwo - Coaching - Szkolenia
Wszelkie Prawa Zastrzeżone